Mökkiläiselle

Mökkiläisen oppaat ja melontaoppaat löydät alla olevista linkistä:

HUOM! yhdistys/kartan/oppaiden tekijä(t) eivät ole vastuullisia niissä esiintyvien tietojen oikeellisuudesta ja eivät ole vastuullisia mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, joita voi sattua.

Kiitokset yhteistyöstä Kuivajoen melomisen opastamisessa Oulun Seudun Melojille. Heidän www-sivuilta löytyy myös tietoja melonnan turvallisuusasioista.


Kuivajoki - vauhtia ja kivikkoja

Yleistä

Joki sijaitsee Oulusta 75 km Kemiin päin ja Kemistä Ouluun 35 km. Kuivajoki laskee Oijärvestä Perämereen. Kuivajoen tärkeimmät sivu-uomat ovat Oijärveen laskeva Kivijoki, Hamarinjoki ja Luujoki. Kuivajoen pituus Oijärvestä mereen on noin 40 km. Vesistöalue on suojeltu koskiensuojelulailla ja Kuivajoki kuuluu kansainväliseen Salmon Action Plan -ohjelmaan, jolla pyritään joen lohikannan palauttamiseen. Kuivajoen koskia on kunnostettu lohikaloille 2000-luvun alussa ja uudestaan vuosina 2019 ja 2020. Vuoden 2021 aikana on tarkoitus kunnostaa kosket aina Oijärvelle saakka, niiltä osin kuin se on mahdollista.


Laskeminen kajakilla tai kanootilla

Joki on laskettavissa kokeneille melojille noin 3 viikkoa jäiden lähdöstä. Paras aika laskemiseen on keväällä muutama päivä tulvahuipun jälkeen. Tällöin joessa ei ole enää jäitä matkalla kohti jokisuuta. Syystulvan aikaan melonta onnistuu myös hyvin. Turvallinen melominen vaatii kuivapuvun ja kavereita mukaan. Yksin ei saa kylmänveden aikaan koskia laskea.

Kesällä joen vesi on lämmintä, mutta joessa on kokeneille melojille reippaaseen melomiseen liian vähän vettä. Tällöin joki on haastava meloa, koska se on matala ja kivikkoinen. Toki jos ei ole kiirettä, ja on valmis kahlailemaan, niin joen laskeminen rauhallisesti on lämpimän veden aikaan myös mahdollista.

Yleinen sääntö Kuivajokea meloessa on se, että seuraa päävirtaa ja välttää menemästä liian lähelle kallioita, joita esiintyy pääasiassa Kattilankosken jälkeen olevissa koskissa Vanhalle rautatien sillalle asti. Yleisesti Kuivajoen kosket tarjoavat kokeneille melojille vauhtia ja kivikot jännitystä. Laskemisen suhteen Kuivajoki voidaan jakaa kolmeen (3) osaan, joista ns. keskiosassa sijaitsee parhaat kosket ja ns. pelipätkä:

1. Yläosa (30 km): Oijärvestä (Järviosuus 7 km) Lemmitynsillalle on pientä virtaa ja I-luokan koskia.

2. Keskiosa (18 km): Lemmitynsillalta Vanhalle rautatiesillalle on Kuivajoen paras osa, jossa ei ole juurikaan suvantoja. Pelipätkäksi (7 km) kutsutaan osuutta Ravaskasta Vanhalle rautatien sillalle. Kosket pääosin luokkaa I, mutta Kattilankoski on vähintään luokkaa II, joten sen laskemisessa tulee olla erittäin varovainen tulva-aikaan eikä koskea suositella aloittelijoille.

3. Alaosa (5 km): Vanhalta rautatiesillalta Kaikkolan rantaan on pientä virtaa ja I-luokan koskia.

Oulun ja Lapin alueen melontaseurat melovat joella joka kevät. He laskevat yleensä joko Kuivajoen keskiosan (18 km) tai sen sisältämän pelipätkän (7 km). Yleensä seurat melovat joella heti tulvahuipun taituttua, kun vettä on joessa riittävästi.